TRYB JASNY/CIEMNY

Jak zacząć edukację domową? Krok po kroku

W Polsce istnieje obowiązek edukacji, a nie szkolnictwa. W praktyce oznacza to, że obowiązek edukacji dziecko może spełniać poza szkołą. Obecnie panuje wirus i edukacja przeniosła się do domów. Ale co trzeba zrobić w normalnej sytuacji aby rozpocząć nauczanie domowe?

Zapisz dziecko do szkoły! Ale co?

Ale jak to? Przecież ma być nauczane domowo. Tak, wszystko się zgadza, lecz formalnie dziecko i tak musi być zapisane do szkoły. Według nowej ustawy szkoła ta musi znajdować się na terenie województwa zamieszkiwanego  przez dziecko.

Istnieje wiele szkół "przyjaznych edukacji domowej", które nie tylko przygotowują specjalny program dla dzieci uczących się domowo, ale często pomagają również rodzicom przebrnąć przez wszystkie potrzebne formalności.

Złóż dokumenty

Do wybranej szkoły należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i uzyskać zgodę na edukację domową od dyrektora placówki. Należy złożyć następujące dokumenty:
  • podanie do dyrektora szkoły
  • opinię z Publicznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
  • oświadczenie dotyczące egzaminów, w którym rodzice zobowiązują się dopilnować, aby ich dziecko przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • oświadczenie dotyczące zapewnienia warunków do kształcenia, które umożliwiają realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia
Nie trzeba się martwić dokumentami, ponieważ bardzo wiele szkół zamieszcza na  swoich stronach gotowe wzory dokumentów, które należy dostarczyć.

Kto może uczyć w domu?

Każdy rodzic lub opiekun, który zdecyduje się podążać tą ścieżką może to zrobić. Nie trzeba mieć ukończonych żadnych specjalistycznych kursów, studiów pedagogicznych, czy po prostu studiów. W edukacji domowej dzieci mogą spełniać swój obowiązek szkolny do edukacji przedszkolnej aż po ponadgimnazjalną. Wszystko zależy od rodziców.

Trzymajcie się ciepło i zarażajcie swoje pociechy wiedzą,
Ahoj!
PODPIS

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się koniecznie na mój Newsletter!

Wybrane dla Ciebie