Holistyczne nauczanie, co to takiego?

Holizm obecnie kojarzy nam się głównie z medycyną naturalną i oznacza traktowanie ciała jako zorganizowanego systemu, w którym poszczególne elementy na siebie oddziałują. W podejściu holistycznym w medycynie, skupiamy się na leczeniu organizmu pojętego jako całość. Jak to się ma do holistycznej edukacji i jakie są zalety tej koncepcji?
Holizm w edukacji, czy to coś nowego?

Chociaż w edukacji o holizmie mówi się od niedawna, w rzeczywistości nie jest to nowe podejście. Już John Dewey w książce Moje pedagogiczne credo postulował całościowe podchodzenie do nauczanych treści. Dlaczego? 

Zdaniem Deweya wyodrębnianie zbyt wielkiej liczby przedmiotów wprowadza dziecko w pewien chaos i "utrudnia osiąganie lepszych wyników moralnych", a dzieje się tak dlatego, że stosunek tych przedmiotów do życia społecznego nie jest brany pod uwagę.

Zatem sukces edukacyjny ucznia polega na uświadomieniu mu, że to czego się uczy jest równocześnie zgodne z tym, czego doświadcza na co dzień. I właśnie z tego powodu wielu rodziców decyduje się na edukację domową, aby mieć wpływ na sposób przekazywania wiedzy dzieciom. Tak, aby zakotwiczać tę wiedzę w świecie, a niekoniecznie w formułach, z których nic nie wynika, o ile nie mają jakiegoś przełożenia na rzeczywistość.

W świecie powiązań

W edukacji konieczne jest ciągła uświadamianie sobie powiązań między wiedzą a indywidualnym doświadczeniem ucznia. Zindywidualizowaną wiedzę łatwiej przyswoić, zapada ona także w umyśle na dłużej, niż jakaś wyuczona regułka. Zresztą nie od dziś wiadomo, że istnieje różnica pomiędzy uczeniem się, a nauczeniem się. To drugie można osiągnąć tylko jeśli przedmiot nauczany nie jest przedstawiany w sposób abstrakcyjny, ale ma swoje zakotwiczenie w codzienności.

W holistycznym podejściu do edukacji dba się o wykazywanie powiązań między przedmiotami nauczania. Tylko dzięki takiemu podejściu kształtuje się w uczniach umiejętność swobodnego operowania elementami, łączenia informacji, stwarzania spójnej i logicznej struktury.

Nadmiar informacji

Żyjemy w społeczeństwie, w którym nadmiar informacji atakuje nas z każdej strony. Jednak nie każda informacja zostaje zapamiętana, dlatego, że nie każda przyciąga uwagę i zostaje bezwysiłkowo zapamiętana. Naturalnym jest kierowanie się subiektywizmem w zdobywaniu wiedzy, dlatego naszą uwagę przyciągają te informacje, które są nowe, intrygujące i przydatne. Podstawową zaletą tego podejścia jest kształtowanie w młodych ludziach postawy ciekawości względem świata i tego, co świat ma im do zaoferowania.

Choć w szkolnictwie od jakiegoś czasu podejmuje się już próby holistycznej edukacji, na poziomie systemowym wciąż jest to dosyć trudne. Dlatego w o wiele lepszej sytuacji znajdują się ci rodzice i opiekunowie, którzy postanowili swoje pociechy nauczać domowo.

Trzymajcie się ciepło i przytulnie, 
Ahoj!
PODPIS

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się koniecznie na mój Newsletter!
Copyright © Daję Słowo