Metoda Montessori, co to jest?

Metoda Montessori bardzo szybko zyskała wielu zwolenników na całym świecie. Polega ona na rozwijaniu umiejętności dziecka według jego indywidualnego tempa. W Polsce ten trend również staje się coraz bardziej popularny. Powstają szkoły, stowarzyszenia i miejsca przyjazne Metodzie Montessori.

Kim była Maria Montessori?

Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet lekarzy we Włoszech. W jednej z biedniejszych dzielnic założyła szkołę, która z założenia miała być otwarta dla wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia czy majętności.

Na początku swojej pracy Maria Montessori zajmowała się analizowaniem i poszukiwaniem właściwych metod nauczania dzieci niepełnosprawnych. Dla nich opracowała zindywidualizowany sposób edukacji, daleki od tradycyjnego systemu. Szybko zorientowała się, że opracowane przez nią metody sprawdzają się dobrze nie tylko u niepełnosprawnych dzieci.

Zasady i cele Metody Montessori

Metoda Marii Montessori obejmuje nie tylko poszerzanie wiedzy, ale również nabywanie kompetencji społecznych i personalnych. Dzieci uczone w tym duchu mają być konsekwentne, skupione na swoich zadaniach, pewne siebie i ciekawe świata. Chętne do tego, by nawiązywać społeczne relacje. Według Marii Montessori w rozwoju dziecka można wyróżnić cztery stadia rozwoju:

 1. Fazę odkrywcy (do 6 roku życia)
 2. Fazę świadomego poznawania świata (między 6. A 12. Rokiem życia)
 3. Fazę odnajdywania się w społeczeństwie (między 12. A 18. Rokiem życia)
 4. Fazę współtworzenia świata (po 18. Roku życia)

Choć oczywiście każda faza ma swoje prawa, poszczególne fazy mieszają się ze sobą. Z tym, że każda jest charakterystyczna dla względnie określonego wieku dziecka. Metoda Montessori opiera się na następujących założeniach i dotyczy kształtowania następujących obszarów:

 • Edukator (rodzic/opiekun/nauczyciel) ma za zadania prowadzić indywidualną obserwację dziecka i dostrzegać ewentualne przeszkody na drodze jego rozwoju.
 • Dziecko ma mieć indywidualny tok nauczania przygotowany w odniesieniu do jego własnych możliwości. Ma opierać się na podejmowaniu tych zadań, do których dziecko jest przygotowane.
 • Uczenie ma być spontaniczną aktywnością. Edukatorzy mają w procesie wychowawczym być partnerami. Nie narzucają podopiecznym żadnych zadań na siłę. Dziecko nabiera społecznych kompetencji poprzez przebywanie w zróżnicowanym środowisku. Dzięki temu nabiera zrozumienia, że nie wolno przeszkadzać innym, czy niszczyć rzeczy.
 • W szkole opartej na zasadach Montessori dzieci niepełnosprawne mają szanse rozwijać się wspólnie z dziećmi bez dysfunkcji intelektualnych. Ponad to, w grupach znajdują się zwykle uczniowie w różnym wieku.
 • Metoda  Montessori ma za zadanie kształtować koncentrację, która objawia się nauką systematyczności oraz dokładności w działaniu.
 • W Metodzie Montessori dużą wagę przykłada się do samodzielności. Dzieci same decydują kiedy i nad jakim materiałem będą pracować. Dzięki temu mogą nauczyć się oceny własnych umiejętności.
 • Środowisko Montessori umożliwia pracę w ciszy, a także w porządku – co ułatwia znacznie rozumienie ładu społecznego (są rzeczy, które mają swoje miejsce, a na wszystko jest odpowiedni czas)

Pomoce Montessori

Pomoce Montessori są używane nie tylko przez szkoły Montessori ale również przez rodziców edukujących domowo i miłośników zasady Montessori. Zazwyczaj są to przedmioty o podwójnej funkcji. Służą do zabawy, a równocześnie rozwijają kompetencje dziecka. Pomagają chłonąć świat i przyspieszyć rozwój dziecka poprzez wzbudzanie naturalnej ciekawości świata, poczucia samodzielności i odpowiedzialności za samego siebie, kształtowania wyobraźni a także rozwijania umiejętności logicznego myślenia. Wśród zabawek Montessori często znajdziemy drewniane klocki, maty edukacyjne, kolorowe kubeczki, drewniane puzzle, układanki, łamigłówki a także wiele, wiele innych.

Pomoce Montessori są zazwyczaj drogie, ale nie jest to równoznaczne z tym, że wychowanie dziecka w duchu Metody Montessori jest możliwe tylko w bogatych rodzinach. Było to bowiem sprzeczne z założeniami Marii Montessori. Po cenach zabawek można odnieść inne wrażenie, niemniej jednak są to po prostu chwyty marketingowe.

Pomoce Montessori można wykonywać samodzielnie i nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet wskazane jest – aby używać w tym celu zwykłych rzeczy, których na co dzień używamy w domu. Sama często robię takie pomoce, mam pomysł też na zabawkę, którą każdy z Was może zrobić w domu i za jakiś czas udostępnię w tym celu odpowiedni wpis.

Do dziecka, a nie odwrotnie

Niezależnie od tego, w jaką metodę wierzymy, powinniśmy dostosowywać swoje sposoby wychowawcze do dziecka, a nie odwrotnie. Nasze dzieci mają rozwinąć swój własny twórczy potencjał, który Bóg wpisał w serca każdego z nich. Ich zadaniem nie jest spełnianie naszych oczekiwań i ambicji, ale bycie najpiękniejszą wersją siebie. Czyniącą dobro poprzez rozwój swoich indywidualnych umiejętności. Tylko tak wychowamy ich na pięknych i pewnych siebie ludzi. W atmosferze miłości, szacunku oraz zrozumienia.

Trzymajcie się ciepło i przytulnie,
Ahoj!
PODPIS

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się koniecznie na mój Newsletter!
Copyright © Mama Kapitan