Edukacja domowa Q&A

W tym artykule poznacie odpowiedzi na pytania pojawiające się w temacie edukacji domowej. Jest to wiedza zebrana z różnych źródeł, a również taka, która zaspokoi ciekawość niektórych osób a równocześnie pozwoli przełamać stereotypy.

Czy trzeba być nauczycielem z zawodu by samodzielnie uczyć swoje dzieci?


Nie. Choć są takie sytuacje, w których dyrektor szkoły wydającej zgodę na edukację domową traktuje taką informację jako atut. Czy rodzic, który nie ma wykształcenia nauczycielskiego podoła edukacji domowej? Jak najbardziej tak! W Polsce i na świecie jest coraz więcej rodziców, którzy zdecydowali się na ten rodzaj edukacji i znakomicie sobie poradzili pomimo braku przygotowania pedagogicznego.

Czy edukacja domowa jest legalna?

Tak, w Polsce nie ma obowiązku szkolnego. Istnieje natomiast obowiązek edukacji, a ta swobodnie może odbywać się w domu. Aby tak mogło być należy dopełnić wszystkich formalności i otrzymać zgodę Dyrektora Szkoły, do której zapisane jest dziecko.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

Przed rozpoczęciem edukacji domowej rodzic musi dostarczyć do szkoły opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wypełnić 2 oświadczenia określone przez ustawę. Szkoły, które reklamują się jako przyjazne edukacji domowej zwykle pomagają w skompletowaniu wszystkich koniecznych dokumentów.

Czy przejście na edukację domową oznacza brak powrotu do szkoły stacjonarnej i odwrotnie?

Nie, można w każdej chwili zrezygnować z domowej edukacji, tak samo jak w każdej chwili można do niej wrócić. Warto zachować pewną elastyczność ze względu na dobro dziecka oraz możliwości jego właściwego rozwoju.

Czy będąc w edukacji domowej można uczestniczyć w wybranych zajęciach w szkole?

Jak najbardziej tak. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, albo w specjalnych blokach tematycznych przygotowanych przez szkołę przyjazną edukacji domowej. Istnieją też różne stowarzyszenia, które umożliwiają spotkania i wspólne interakcje dzieci.

Kto ustala termin egzaminów klasyfikacyjnych?

Najczęściej terminy ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami dziecka. Nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin oznacza automatyczną rezygnację z edukacji domowej. Dlatego to bardzo ważne, aby pilnować terminów.

Czy Dyrektor Szkoły może odmówić zezwolenia na edukację domową jeśli wszystkie formalności zostały spełnione?

Tak. Dyrektor Szkoły może swobodnie wydawać zgodę na edukację domową, może także jej odmówić. Nawet jeśli wszystkie formalności zostały spełnione. Rodzice mogą odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty.

Co z socjalizacją dzieci edukowanych w domu?

Ten temat budzi zazwyczaj największe kontrowersje wśród osób, których nie interesuje temat domowej edukacji. Szkoła przecież uczy pracy w grupie, umożliwia kontakty z rówieśnikami i uczy rozwiązywania konfliktów. Ale socjalizacja nie jest tym samym, co przebywanie w grupie.
Socjalizacja to proces, w wyniku którego dziecko poznaje normy, wartości oraz zachowania akceptowane w społeczeństwie, w którym żyje.

Społeczeństwo nie kończy się na dwudziestu, czy dwustu rówieśnikach w szkole. Istnieje nawet pogląd według którego to dorośli powinny socjalizować dzieci, ponieważ z racji wieku i doświadczenia znają oni najlepiej wartości i normy społeczne. Co więcej, powstają liczne stowarzyszenia miłośników edukacji domowej, w ramach których dzieci edukujące się domowo mają możliwość spotkania się z rówieśnikami i zawarcia stałych przyjaźni.

Pamiętajmy, że wszyscy rodzice w wyborze odpowiedniej drogi dla dziecka, kierują się przede wszystkim dobrem dziecka.

Trzymajcie się ciepło i przytulnie,
Ahoj!
PODPIS

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się koniecznie na mój Newsletter!
Copyright © Daję Słowo